QEYBƏT

ə. 1) birisinin ardınca söz söyləmə, onun əyərəskiyini danışma; 2) ortalıqda olmama, gözdən gizli olma, hazır olmama; qayiblik.

QEYBDAN
QEYBİ

Digər lüğətlərdə