QİYAFƏT

QİYAFƏ(T)

ə. 1) insanın zahiri görünüşü, xarici şəkli; surət; 2) bir adamın geydiyi paltarın ümumi görünüşü // üst-baş, geyim, paltar.

QİYAFƏ
QİYAFƏTNAMƏ

Digər lüğətlərdə