RÖVNƏQ

ə. 1) parlaqlıq, gözəllik; 2) müştərisi çox olan; rəvac; 3) gül açma; çiçəklənmə. Rövnəqi-bəzm məclisin təmtərağı.

RÖHBANİYYƏT
RÖVNƏQƏFZA

Digər lüğətlərdə