RÖVZƏXANLIQ

is. Rövzəxanın işi, peşəsi; mərsiyəxanlıq.
Molla Xəlil orucluqda vaizlik, məhərrəmlikdə rövzəxanlıq edər. S.Hüseyn.
[Qurban:] Deməli, sən rövzəxanlıq eləyib, o alimi tərifləyəndə almalar tökülməyəcək? Ə.Məmmədxanlı.

RÖVZƏXAN
RÖYA

Digər lüğətlərdə