RƏHMƏ GƏLMƏK

sərtliyi keçmək, mülayimləşmək; ~ insafa gəlmək, ürəyi yumşalmaq.

RƏHBƏR TUTMAQ
RƏHMƏ GƏTİRMƏK