Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • ROLA GİRMƏK

  məqsədinə çatmaq üçün əsl niyyətini gizlədərək özünü başqa cür göstərmək; ~ cildə girmək, cildini dəyişmək, dona girmək, dondan-dona girmək

  Tam oxu »
 • ROMA PAPASINDAN ARTIQ KATOLİK OLMAQ

  müəyyən bir məsələdə həddindən artıq canfəşanlıq göstərmək.

  Tam oxu »
 • RUH DÜŞKÜNLÜYÜ

  bədbinlik, ümidsizlik, depressiya.

  Tam oxu »
 • RUH VERMƏK

  ruhlandırmaq, ilhamlandırmaq; ~ nəfəs vermək.

  Tam oxu »
 • RUHA GƏLMƏK

  dirçəlmək, canlanmaq, yaxşılaşmaq; ~ ruhu təzələnmək, rəngə-ruha gəlmək, cana gəlmək.

  Tam oxu »
 • RUHDAN DÜŞMƏK

  bədbinləşmək, həvəsi olmamaq; ~ əl-ayağı sustalmaq, əli boşalmaq, əli soyumaq, əl-ayağı soyumaq, əli işdən soyumaq, əlləri yanına düşmək, qol-qanadı q

  Tam oxu »
 • RUHDAN SALMAQ

  həvəsdən salmaq, marağını azaltmaq; ~ qol-qanadını qırmaq.

  Tam oxu »
 • RUHU BƏDƏNİNDƏN ÇIXMAQ

  ölmək, vəfat etmək.

  Tam oxu »
 • RUHU DA İNCİMƏMƏK

  xəbəri olmamaq, heç bir ağrı hiss etməmək.

  Tam oxu »
 • RUHU TƏZƏLƏNMƏK

  canlanmaq, bir şeydən şövqə gəlmək; ~ ruha gəlmək.

  Tam oxu »
 • RUHUNA YATMAQ

  ürəyincə olmaq, bəyənmək; ~ xoşuna gəlmək, ürəyinə yatmaq.

  Tam oxu »
 • RUHUNU OXŞAMAQ

  məftun etmək; ~ xoşuna gəlmək, ürəyinə yatmaq, ürəyini oxşamaq.

  Tam oxu »
 • RUHUNU TƏSLİM ETMƏK

  bax: canını tapşırmaq.

  Tam oxu »
 • RUZİGARI BƏD ƏSMƏK

  bəxti gətirməmək, günü-güzəranı pisləşmək; ~ taleyi üz çevirmək (döndərmək), qara yellər əsmək.

  Tam oxu »
 • RUZİGARI QARA GƏLMƏK

  həyatı, güzəranı ağır keçmək, pis yaşamaq.

  Tam oxu »
 • RUZİSİNİ ÇIXARMAQ

  gündəlik çörəkpulu qazanmaq.

  Tam oxu »
 • RUZİSİNİ KƏSMƏK

  işini əlindən almaq, pul qazanmasına mane olmaq; ~ ac qoymaq, qazancını kəsmək, çörəyinə bais olmaq.

  Tam oxu »
 • SABAH-SABAHA SALMAQ

  məqsədli şəkildə çox yubatmaq, gecikdirmək, süründürmək; ~ get-gələ salmaq, bugün-sabaha salmaq.

  Tam oxu »
 • SABAHI DİRİGÖZLÜ AÇMAQ

  hər hansı səbəbdən gecəni səhərə qədər yatmamaq, yuxusuz qalmaq; ~ səhəri dirigözlü açmaq.

  Tam oxu »
 • SABAHIN GÖZÜ AÇILMAMIŞ

  çox erkən, tez, dan yeri ağaranda.

  Tam oxu »
 • SABUN KÖPÜYÜ

  boş, mənasız bir şey.

  Tam oxu »
 • SAÇ AĞARTMAQ

  bir işdə uzun müddət işləmək, böyük təcrübə qazanmaq.

  Tam oxu »
 • SAÇ-SAQQALINA QAR YAĞMAQ

  saçları ağarmağa başlamaq; yaşlanmaq, qocalmaq; ~ dən düşmək.

  Tam oxu »
 • SAÇ-SAQQALINI AĞARTMAQ

  yaşlanmaq, qocalmaq; bir işdə böyük təcrübə qazanmaq; ~ saqqal ağartmaq.

  Tam oxu »
 • SAÇI-SAQQALI BİR-BİRİNƏ QARIŞMAQ

  səliqəsiz, pinti, dalğın halda olmaq.

  Tam oxu »
 • SAÇI TOPUĞUNU DÖYMƏK

  hörükləri uzun olmaq, saçını uzatmaq.

  Tam oxu »
 • SAÇINA DƏN DÜŞMƏK

  bax: dən düşmək.

  Tam oxu »
 • SAÇINI SÜPÜRGƏ ELƏMƏK

  qayğısına qalmaq, əziyyətini çəkmək, sevdiyi və hörmət etdiyi bir insana diqqət və qayğı ilə yanaşmaq

  Tam oxu »
 • SAÇININ BİRİNİ AĞ, BİRİNİ QARA HÖRMƏK

  həyat yoldaşını tez itirsə də, çətinlik və məhrumiyyətlərə dözərək namus və qeyrətlə yaşamaq; ~ bir üzü qız, bir üzü gəlin olmaq

  Tam oxu »
 • SAÇYOLDUYA ÇIXMAQ

  bərk dalaşmaq, dava etmək, bir-birinin saçını yolmaq (adətən, qadınlar haqqında işlədilən ifadə).            

  Tam oxu »
 • SAĞ CANA HƏSRƏT QALMAQ

  tez-tez xəstələnmək; ~ döşəyə düşmək.

  Tam oxu »
 • SAĞ ƏL

  ən yaxın və etibarlı adam, köməkçi, sirdaş, dost.

  Tam oxu »
 • SAĞ ƏLİM BAŞINA

  özünə qismət olan yaxşı bir şeyi, xoş günü başqası üçün də arzulayarkən işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • SAĞ ƏLİYLƏ SOL QULAĞINI QAŞIMAQ (GÖSTƏRMƏK)

  qısa, kəsə yolu qoyub uzaq yolla getmək, asan yolu qoyub çətin yolla getmək.

  Tam oxu »
 • SAĞ QULAĞINDAN ALIB SOL QULAĞINDAN VERMƏK (ÖTÜRMƏK)

  bax: bir qulağından alıb o biri qulağından vermək (ötürmək).

  Tam oxu »
 • SAĞ-SOLUNA GÖZ GƏZDİRMƏK

  diqqətlə baxmaq, ehtiyatlı olmaq, hər tərəfə nəzər yetirmək, hər tərəfi gözdən keçirmək.

  Tam oxu »
 • SAĞ-SOLUNU TANIMAMAQ

  heç kimi saymamaq, özünü təkəbbürlü aparmaq.

  Tam oxu »
 • SAĞA-SOLA ƏSMƏK

  bir qərara gələ bilməmək, tərəddüd etmək, əvvəlki qərarından imtina etmək; verdiyi sözdən boyun qaçırmaq

  Tam oxu »
 • SAĞA-SOLA SƏPƏLƏMƏK (SOVURMAQ)

  pulu, malı, dövləti əbəs yerə dağıtmaq, puç etmək, bədxərc olmaq, israfçılıq eləmək.

  Tam oxu »
 • SAĞINA-SOLUNA KEÇMƏK

  yaltaqlanmaq, rəğbətini qazanmağa çalışmaq.

  Tam oxu »
 • SAĞLIĞINDA KOR FATMA, ÖLƏNDƏ BADAMGÖZLÜ

  birisinin öləndən sonra hədsiz təriflənməsinə istehzalı münasibət bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • SAĞMAL İNƏK

  uzun müddət biri üçün gəlir yeri, qazanc mənbəyi olan pullu adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • SAHİB ÇIXMAQ

  yiyəlik etmək, qorumaq, qədrini bilmək, himayə etmək, qayğı və məsuliyyəti öz üzərinə götürmək.

  Tam oxu »
 • SAHMANA DÜŞMƏK

  işləri yoluna, qaydasına düşmək.

  Tam oxu »
 • SAHMANA SALMAQ

  səliqə yaratmaq, hər şeyi öz yerində düzgün yerləşdirmək; ~ qaydaya salmaq.

  Tam oxu »
 • SAKİT DURMAMAQ (OTURMAMAQ)

  bax: dinc durmamaq (oturmamaq).

  Tam oxu »
 • SAQQAL AĞARTMAQ

  bir işdə uzun müddət işləyib böyük təcrübə qazanmaq, bir işi hamıdan yaxşı bilmək, bacarmaq; ~ saç-saqqalını ağartmaq

  Tam oxu »
 • SAQQAL DALINCA GEDİB BIĞI DA QOYUB GƏLMƏK

  nəsə əldə etməyə çalışdığı halda daha da ziyana düşmək; ~ qaş düzəltdiyi yerdə vurub göz çıxarmaq.

  Tam oxu »
 • SAQQAL TƏRPƏTMƏK

  xahiş etmək, sözünü demək.

  Tam oxu »
 • SAQQALA SALAM VERMƏMƏK

  dan. saymamaq, hesablaşmamaq.

  Tam oxu »