RƏMDAR

Bax: rəmmal.

– Əlinizi qoyun qılıncın dəstəsinə. Münəccim deyil, rəmdar deyil, nə biləcək? (“Qurbani”)

RƏQAYİB ƏRƏB
RƏMMAL ƏRƏB

Digər lüğətlərdə