RƏNG

RƏNG, BOYA Saçıldı çöllərə min rəng, min boya; Sonalar göllərdə baş vurdu suya (A.Şaiq).

RƏNCİDƏLİK
RƏNGARƏNG

Digər lüğətlərdə