RƏXTİTAB

fars. rəxt – yatacaq, xab – yuxu

Yataq, yorğan-döşək.

Yəqin etdi ki, at üstə çox inciyib, odur ki, rəxtitab saldı, guya Abbas dincəlsin. Abbas rəxtixaba da etina etmədi. (“Abbas”)

RƏXTXAB
RƏQAYİB ƏRƏB