RƏXTXAB

Bax: rəxtitab.

Axşam rəxt-xabə girib yatdı. (“Tahir və Zöhrə”)

RƏXT FARS
RƏXTİTAB

Digər lüğətlərdə