RƏZALƏT

RƏZALƏT – FƏZİLƏT Bu fəzilət deyil, rəzalətdir (H.Cavid).

RƏŞADƏTLİ
RƏZİL

Digər lüğətlərdə