RABİTƏLƏNDİRMƏK

f. Əlaqə yaratmaq, rabitə düzəltmək; əlaqələndirmək, birbirinə bağlamaq.
Müəllim sualların cavabı üzərində şagirdləri işlədir və ayrı-ayrı cavabları bir-birilə rabitələndirib yığcam və ardıcıl bir yazı mətni düzəldib. (Qəzetlərdən).

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • RABİTƏLƏNDİRMƏK əlaqələndirmək — bağlamaq
RABİTƏLƏNDİRMƏ
RABİTƏLİ

Digər lüğətlərdə