RADİOLAŞDIRILMAQ

Radiolaşdırmaq” dan məch.
RADİOLAŞDIRILMA
RADİOLAŞDIRMA

Digər lüğətlərdə