RADİOLAŞDIRMA

Radiolaşdırmaq”dan f.is.
RADİOLAŞDIRILMAQ
RADİOLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə