RADİOLAŞMA

Radiolaşmaq”dan f.is.
RADİOLAŞDIRMAQ
RADİOLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə