RAHATCASINA

zərf Rahat halda; narahat olmadan, rahat-rahat, xatircəmliklə.
[Məcid] [Nadirin] iztirabını görməyib, rahatca öz söhbətinə davam edirdi. B.Talıblı.
Rahatca xeyli göyərçin vurmaq mümkün idi. M.Rzaquluzadə.

RAHATCA
RAHATLAMA

Digər lüğətlərdə