RAHATSIZLIQ

bax narahatlıq.
[Nəbi:] Vallah, mən nökər belə rahatsızlığa davam edə bilmərəm. S.S.Axundov.
Daxilən bir intizar, bir rahatsızlıq duyan Firidun axşam sərinində şəhəri gəzməyi qərara aldı. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • RAHATSIZLIQ rahatsızlıq bax narahatlıq
  • RAHATSIZLIQ həyəcan — iztirab — təlaş — nigaranlıq — təşviş
RAHATSIZ
RAHƏTÜLHÜLQUM

Digər lüğətlərdə