RAXİTİZM

[ yun. ] Raxit xəstəliyi əlamətlərinin məcmusu; raxit xüsusiyyətləri.
RAXİ́T
RAXİTLİ

Digər lüğətlərdə