regional (hövzə) standartlar

Texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup regional (hövzə) dövlətlərinin qəbul və istifadə etdikləri standartlar, norma, qayda və tövsiyələr

referendumqabağı təşviqat
reklam