REKORD QIRMAQ

müəyyən sahədə ən böyük nailiyyət qazanmaq, əvvəlki nailiyyətləri kölgədə qoymaq.

REAKSİYA VERMƏMƏK
RELSƏ DÜŞMƏK