REOSTÁT

[ yun. rheos – axın və statos – hərəkətsiz] Elektrik çevrəsində enerjinin və gərginliyin gücünü nizama salan cihaz.
RENTGENOTERAPİ́YA
REPERTUÁR

Digər lüğətlərdə