RİŞXƏNDEDİCİ

bax rişxəndli.
[Ev sahibi] rişxəndedici bir sima ilə: – Rüstəm bəy, şəkil barəsində mənim zövcəmlə danışmayın. Çəmənzəminli.

RİŞXƏNDÇİ
RİŞXƏNDLƏ

Digər lüğətlərdə