RİKŞA

[yapon.] Şərqi və Cənubi Asiyanın bəzi ölkələrində, həmçinin Cənubi Afrika İttifaqında: kiçik ikitəkərli arabaya qoşulub minik və yük aparan adam.
Söz yox ki, sənaye inkişaf etdikcə, əhali işlə təmin olunduqda rikşanın müasirləşmiş forması olan bu nəqliyyat vasitəsi də götürüləcəkdir. M.İbrahimov.
Gördün yazıq rikşaları; Ağalar sürür heyvan kimi. M.Rahim.

RİKOŞET
RİQQƏT

Digər lüğətlərdə