RİKABDA GETMƏK

Atlının arxasınca getmək deməkdir.

Nizaminin “Xosrov və Şirin” əsərində belə misralar var:

Gülgünün belinə yəhər qoyuldu;

Şapur rikabında bir kölgə oldu.

(yəni Şapur Gülgünə minən Şirinin ardınca getdi).

RİKAB ƏRƏB
RİZVAN ƏRƏB