RİYAKARCASINA

zərf Riyakarlıqla, ikiüzlülüklə. Riyakarcasına hərəkət etmək.
– Fərman riyakarcasına güldü. M.İbrahimov.

RİYAKAR
RİYAKARLIQ

Digər lüğətlərdə