ROMANTİKLƏŞDİRİLMƏK

məch. Romantik şəkildə təsvir edilmək, göstərilmək. Əsərin qəhrəmanı romantikləşdirilmişdir.
ROMANTİKLƏŞDİRİLMƏ
ROMANTİKLƏŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə