ROMANTİKLƏŞDİRMƏ

Romantikləşdirmək” dən f.is.
ROMANTİKLƏŞDİRİLMƏK
ROMANTİKLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə