RUHANİYYƏ

[ ər. ] klas. bax ruhanilik.
RUHANİLİK
RUHANİYYƏT

Digər lüğətlərdə