RUHDAN DÜŞMƏK

bədbinləşmək, həvəsi olmamaq; ~ əl-ayağı sustalmaq, əli boşalmaq, əli soyumaq, əl-ayağı soyumaq, əli işdən soyumaq, əlləri yanına düşmək, qol-qanadı qırılmaq, qol-qanadı sınıb yanına düşmək.

RUHA GƏLMƏK
RUHDAN SALMAQ