RUHNƏVAZ

sif. [ ər. ruh və fars. …nəvaz] klas. bax ruhoxşayan.
…Bufet və restoranlarda çalınmaqda olan musiqilərin ruhnəvaz səsi eşidilirdi. S.Hüseyn.

RUHLU
RUHOXŞAYAN

Digər lüğətlərdə