RUMIN

Rumıniyanın əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam.
RUMBA
RUMINCA

Digər lüğətlərdə