RUMINCA

sif.zərf Rumın dilində. Rumınca-rusca lüğət. Rumınca öyrənmək.
RUMIN
RUMINLAR

Digər lüğətlərdə