SƏKİ

SƏKİ Evimizin qapısı səkiyə açılırdı (M.İbrahimov); QALDIRIM (köhn.) Dalandar qaldırımın qarını təmizləyirdi, ona rast gəlib dayandılar, yavaş-yavaş onu [əsgəri] qavramağa başladılar (Çəmənzəminli).

SƏXİ
SƏKSƏKƏ

Digər lüğətlərdə