SADƏZƏMİR

f. və ə. 1) ürəyi təmiz, təmiz qəlbli; 2) tez inanan; sadəlövh.

SADƏSURƏT
SADİQ