SANALƏ

xəyali, zahiri, əsli olmayan; şanlı, şöhrətli; nüfuzlu.
SANAL
SANAY