sertifikatlaşdırılmış elektron imza vasitələri

Müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğu sertifikatlaşdırma qaydaları əsasında təsdiq edilmiş elektron imza vasitələri

sertifikat xidmətləri mərkəzi
servitut