SOXULMAQ

SOXULMAQ – ÇIXMAQ Sənə kim dedi ki, soxul oraya? (S.Rüstəm); Ürəyim darıxdı, çıxdım ki, özümü bir az havaya verim (S.S.Axundov).

SOXMAQ
SOLMAQ

Digər lüğətlərdə