SOYUNMAQ

SOYUNMAQ [Anası Zərifə:] İkincisi, keç soyun (Ə.Kərim); ÇIXARTMAQ Nazlı.. ipək köynəyini çıxartdı (S.Rəhman); PALTARINI ÇIXARMAQ ..Dəmirçi Musa, paltarını çıxarmadan evdə şinelinə bürünüb yorğun bir halda yatırdı (M.Hüseyn).

SOYUQ
SÖHBƏT

Digər lüğətlərdə