SUDMƏND

f. qazanclı, mənfəətli; istifadəyə yarayan.

SUDANİ
SUF