TEJAN

I
(Cəbrayıl)
qatıq və ya süd saxlamaq üçün dəri, tuluq
II
(Cəbrayıl)
şor
III
(Gədəbəy)
qoca qadın döşü. – Nənəmin tejannarı da yaxşı oluf irəli ə:amlar
IV
(Qazax)
çoxlu
TEJAB
TEJANNAMAX