TEJANNAMAX

I
(Çənbərək)
böyümək, enlənmək; boşalmaq. – Əygımdəki çüşdal üççə gündə tejannadı
II
(Qazax)
qoyun dərisindən tejan, tuluq hazırlamaq. – Dəriyi tejannerıx, sora da içinə şor baserıx
TEJAN
TEJDƏMƏX’