TEL

I 1. TEL, SAÇ, TÜK

2. tel bax məftil

3. tel bax ləçək 2

II tel bax teleqram

TAZİYANƏ
TELEGÖRÜM

Digər lüğətlərdə