TENÇE

(Zaqatala)
kiçik mis qazan. – Yağı tençedəmi əridirsən?
TE:M
TENNİ