Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • (ağı) tor, şəbəkə şəbəkə, tor

  Tam oxu »
 • AĞA

  ağa

  Tam oxu »
 • AĞABEY

  (-i, -si) 1) böyük qardaş; 2) qardaş

  Tam oxu »
 • AĞAÇ

  ağac

  Tam oxu »
 • AĞAÇÇİLEĞİ

  (-ni) qoruq

  Tam oxu »
 • AĞAÇKAKAN

  ağacdələn

  Tam oxu »
 • AĞARMAK

  ağarmaq

  Tam oxu »
 • AĞIL

  (-lı) 1) ağıl, arxac; 2) halə, şəfəq, parıltı

  Tam oxu »
 • AĞIM

  ayağın üst tərəfi

  Tam oxu »
 • AĞIR

  ağır

  Tam oxu »
 • AĞIR BAŞLI

  ağır, ciddi, təmkinli

  Tam oxu »
 • AĞIRBAŞLI

  təmkinli, ciddi, ağır

  Tam oxu »
 • AĞIRLAMAK

  səmimi qarşılamaq, yaxşı qarşılamaq ağırlamaq

  Tam oxu »
 • AĞIT

  ağı

  Tam oxu »
 • AĞIZ

  ağız

  Tam oxu »
 • AĞLAMAK

  ağlamaq

  Tam oxu »
 • AĞRANDİSMAN

  böyütmə, böyütmək

  Tam oxu »
 • AĞRANDİSÖR

  böyüdücü

  Tam oxu »
 • AĞRI

  ağrı

  Tam oxu »
 • AĞRIMAK

  ağrımaq

  Tam oxu »
 • AĞUSTOS

  avqust

  Tam oxu »
 • AĞUSTOS

  avqust

  Tam oxu »
 • AHBAP

  (-bı) dost-tanış; ahbaplik – dostluq

  Tam oxu »
 • AHBAPLİK

  dostluq

  Tam oxu »
 • AHDI

  müqaviləli; ahdı tarife – konvension tarif; ahdı vecibeler – müqavilə öhdəlikləri

  Tam oxu »
 • AHDİ

  müqaviləli

  Tam oxu »
 • AHENGER

  dəmirçi

  Tam oxu »
 • AHENK

  ahəng

  Tam oxu »
 • AHIR

  axur

  Tam oxu »
 • AHİTNAME

  müqavilə, konvensiya, pakt

  Tam oxu »
 • AHİZE

  dəstək, telefon dəstəyi

  Tam oxu »
 • AHLAK

  əxlaq

  Tam oxu »
 • AHMAK

  axmaq

  Tam oxu »
 • AHRET

  axirət

  Tam oxu »
 • AHŞA

  daxili orqanlar, içalat

  Tam oxu »
 • AHŞAP

  (-bı) 1) taxta, taxtadan hazırlanmış; ahşap körpü – taxta körpü; 2) ağac

  Tam oxu »
 • AHTAPOT

  (-tu) səkkizayaqlı ilbiz

  Tam oxu »
 • AHUDUDU

  (-nu) moruq

  Tam oxu »
 • AİDAT

  (-tı) 1) üzvülük haqqı; aidat almak – üzvülük haqqı yığmaq; 2) gəlir, mədaxil

  Tam oxu »
 • AİLE

  ailə

  Tam oxu »
 • AİT

  aid

  Tam oxu »
 • AJAN

  1) agent, nümayəndə, müvəkkil; 2) casus, agent

  Tam oxu »
 • AJANS

  agentlik, nümayəndəlik; anadolu ajansı – anadolu xəbər agentliyi; ticaret ajansı – ticarət agentliyi

  Tam oxu »
 • AK CİĞER

  ağciyər

  Tam oxu »
 • AK SAKAL

  ağsaqqal

  Tam oxu »
 • AKAMET

  (-ti) 1) sonsuzluq, qısırlıq; 2) müvəffəqiyyətsizlik, uğursuzluq; akamete uğramak – müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq

  Tam oxu »
 • AKARYAKIT

  (-tı) duru yanacaq; akaryakıt borusu – yanacaq borusu

  Tam oxu »
 • AKÇAAĞAÇ

  (-cı) ağcaqayın

  Tam oxu »
 • AKÇE

  sikkə, pul

  Tam oxu »
 • AKDETMEK

  bağlamaq, imzalamaq (müqavilə, saziş və s.)

  Tam oxu »