URQİYYƏ

incə, zərif; tilsim; sehrbaz və rəmmalın oxuduqları əfsun.
URQİYƏ
URQİYYƏ

Digər lüğətlərdə