VIYILTI

is. Küləyin, güllənin, çarxın və s.-nin sürətli hərəkətindən hasil olan səs.
Lakin elə o dəqiqə tamam qulağının dibindən keçən güllə vıyıltısı bu yoldaşlarını da onun [Tapdığın] yadından çıxardı. Ə.Əbülhəsən.
Küləyin vıyıltısı qüvvətlənir, ağ evlərin taxtapuşlarını danqıldadır. S.Rəhimov.
Bir tərəfdən parovozların səsi, digər tərəfdən elektrik qatarlarının vıyıltısı xəstələri narahat edirdi. Şamilov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VIYILTI küyültü
VIYILDATMAQ
VIZ

Digər lüğətlərdə