VƏDƏLİ

sif.
1. Müəyyən vaxtı və müddəti nəzərdə tutan; müddətli. Vədəli borc.
2. Bir yerə müəyyən vaxtda dəvət olunmuş, dəvətli. Mən bu axşam vədəliyəm.
– Döşənibdi xəli, yar; Çuxası vəznəli yar; Durum, yollara baxım; Vədəlidi, gəli yar. (Bayatı).

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VƏDƏLİ müddətli — vaxtlı
  • VƏDƏLİ dəvətli
VƏDƏLƏŞMƏK
VƏDƏSİZ

Digər lüğətlərdə