VƏFİQƏ

uyğun, müvafiq, yekdil; dost, yoldaş.
VƏFİQ
VƏHBİ