Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • VİCDAN

  qəlblə hiss etmə, dəruni duyğu; insaf, mənəvi məsuliyyət hissi

  Tam oxu »
 • VİDAD

  sevgi, məhəbbət; dostluq

  Tam oxu »
 • VİDADİ

  dost; sevimli dost

  Tam oxu »
 • VİLAYƏT

  ölkə, məmləkət, əyalət; müqəddəslik

  Tam oxu »
 • VİLDAN

  “uşaq” sözünün cəmi, uşaqlar

  Tam oxu »
 • VİLEN

  Vladimir İliç Leninin adından yaranmışdır

  Tam oxu »
 • VULKAN

  yanar dağ, od-alov püskürən dağ

  Tam oxu »
 • VURĞUN

  sevmiş, vurulmuş, aşiq, məftun

  Tam oxu »
 • VÜQAR

  qürur, təmkin, ciddiyyət

  Tam oxu »
 • VÜSAL

  sevgiliyə çatma, yara qovuşma

  Tam oxu »
 • VÜSALƏ

  sevgiliyə çatma, yara qovuşma

  Tam oxu »
 • VÜSALİ

  sevdiyinə, sevgisinə qovuşan, istəyinə çatan

  Tam oxu »
 • VÜSƏT

  genişlik, açıqlıq, meydan; bolluq, rifah

  Tam oxu »
 • VÜSLƏT

  aşiqin vüsalı, sevgilisinə qovuşması

  Tam oxu »
 • YADIŞ

  “yad” ünsürü ilə başlanan adların əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • YADİGAR

  xatirə olaraq verilən şey; xatirə

  Tam oxu »
 • YADULLA

  Allahın əli, Tanrının əli

  Tam oxu »
 • YAFƏS

  genişlik, açıqlıq (Nuh peyğəmbərin oğlu); etnonim

  Tam oxu »
 • YAFƏT

  genişlik, açıqlıq (Nuh peyğəmbərin oğlu); etnonim

  Tam oxu »
 • YAĞMUR

  güclü yağış, yağıntı

  Tam oxu »
 • YAĞUB

  ardınca, iz ilə gedən; dabanbasdı (qədim yəhudi "Yakov" adının ərəb forması)

  Tam oxu »
 • YAĞUBALI

  bax: Yağub və Əli

  Tam oxu »
 • YAĞUBƏLİ

  bax: Yağub və Əli

  Tam oxu »
 • YAĞUBXAN

  bax: Yağub və Xan

  Tam oxu »
 • YAHYA

  Allah verdi, Tanrı bəxş etdi

  Tam oxu »
 • YAQUB

  ardınca, iz ilə gedən; dabanbasdı (qədim yəhudi "Yakov" adının ərəb forması)

  Tam oxu »
 • YAQUBALI

  bax: Yağub və Əli

  Tam oxu »
 • YAQUBƏLİ

  bax: Yağub və Əli

  Tam oxu »
 • YAQUBXAN

  bax: Yağub və Xan

  Tam oxu »
 • YALÇIN

  ot və s. bitməyən, çılpaq (qaya); əzəmətli

  Tam oxu »
 • YALÇINBAY

  sərt və çılpaq qaya kimi bəy; əzəmətli; görkəmli bəy

  Tam oxu »
 • YALÇINBƏY

  sərt və çılpaq qaya kimi bəy; əzəmətli; görkəmli bəy

  Tam oxu »
 • YALÇINXAN

  sərt və çılpaq qaya kimi xan; əzəmətli xan

  Tam oxu »
 • YAMİL

  gözəllik; sevimli; gözəl

  Tam oxu »
 • YAMİLƏ

  gözəllik; sevimli; gözəl

  Tam oxu »
 • YAMİN

  gözəl, qəşəng; sağ

  Tam oxu »
 • YAMİNƏ

  gözəl, qəşəng; sağ

  Tam oxu »
 • YANAR

  odlu, alışqan, yanan, alovlanan

  Tam oxu »
 • YANARDAĞ

  vulkan; alovnanan dağ

  Tam oxu »
 • YANVAR

  Qriqoryan təqvim ilinin I ayı (Günəş və zaman allahı Yanusun adındandır).Yanvar ayında doğulan oğlanlara verilir

  Tam oxu »
 • YARALAN

  sevgili alan, gözəl alan, evlənən (“General-yaranal” sözünün təhrif edilmiş forması da ola bilər)

  Tam oxu »
 • YARALI

  yar alasıdır, sevgili alasıdır; evlənəsidir

  Tam oxu »
 • YARAŞIQ

  bəzək, zinət

  Tam oxu »
 • YARBAY

  qəza rəisi; zabit rütbəsi; müavin; bay və ya bəyin dostu, yoldaşı; bəyə tay olan

  Tam oxu »
 • YARBƏY

  qəza rəisi; zabit rütbəsi; müavin; bay və ya bəyin dostu, yoldaşı; bəyə tay olan

  Tam oxu »
 • YARƏDDİN

  dinin dostu, dinə yar olan

  Tam oxu »
 • YARƏHMƏD

  Əhmədin dostu, yoldaşı

  Tam oxu »
 • YARƏLİ

  Əli dostu, Əli yoldaşı

  Tam oxu »
 • YARI

  dostluq, yoldaşlıq; yardım, kömək. “Yar” ilə başlanan adların əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • YARİ

  dostluq, yoldaşlıq; yardım, kömək. “Yar” ilə başlanan adların əzizləmə forması

  Tam oxu »