Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • VEİS

  güc, qüvvət; möhtac olan; kasıb, yoxsul

  Tam oxu »
 • VENİAMİN

  sağ əl; ən sevimli arvadın oğlu; ağsaqqalın oğlu; səadət; güc

  Tam oxu »
 • VERDİ

  Allah verdi; (Tanrı tərəfindən) verilən

  Tam oxu »
 • VEYİS

  güc, qüvvət; möhtac olan; kasıb, yoxsul

  Tam oxu »
 • VEYS

  güc, qüvvət; möhtac olan; kasıb, yoxsul

  Tam oxu »
 • VEYSAL

  bax: Veys; dinə möhtac olan

  Tam oxu »
 • VEYSƏDDİN

  dinin gücü, qüvvəti; dinə möhtac olanların dini

  Tam oxu »
 • VEYSƏL

  bax: Veys; dinə möhtac olan

  Tam oxu »
 • VEYSƏLƏDDİN

  dinin gücü, qüvvəti; dinə möhtac olanların dini

  Tam oxu »
 • VEYSİ

  güc, qüvvət; möhtac olan; kasıb, yoxsul

  Tam oxu »
 • VEYSİYYƏ

  güc, qüvvət; möhtac olan; kasıb, yoxsul

  Tam oxu »
 • VƏCDİ

  cuşə gəlmə, coşmaq; vəcdə gəlmək

  Tam oxu »
 • VƏCDİYƏ

  cuşə gəlmə, coşmaq; vəcdə gəlmək

  Tam oxu »
 • VƏCDİYYƏ

  cuşə gəlmə, coşmaq; vəcdə gəlmək

  Tam oxu »
 • VƏDAD

  sevgi, məhəbbət; dostluq

  Tam oxu »
 • VƏDADİ

  dost; sevimli dost

  Tam oxu »
 • VƏDAT

  sevgi, məhəbbət; dostluq

  Tam oxu »
 • VƏFADAR

  vəfalı, sadiq

  Tam oxu »
 • VƏFADUR

  vəfalı, sadiq

  Tam oxu »
 • VƏFALI

  vəfası olan, sədaqətli, etibarlı

  Tam oxu »
 • VƏFİQ

  uyğun, müvafiq, yekdil; dost, yoldaş

  Tam oxu »
 • VƏFİQƏ

  uyğun, müvafiq, yekdil; dost, yoldaş

  Tam oxu »
 • VƏHBİ

  Allah vergisi; Allah tərəfindən hədiyyə edilmiş

  Tam oxu »
 • VƏHBİYƏ

  Allah vergisi; Allah tərəfindən hədiyyə edilmiş

  Tam oxu »
 • VƏHBİYYƏ

  Allah vergisi; Allah tərəfindən hədiyyə edilmiş

  Tam oxu »
 • VƏHDƏD

  birlik, Allahın birliyi; birgə olma

  Tam oxu »
 • VƏHDƏDDİN

  dinin birliyinə inanan; dinin vəhdədi

  Tam oxu »
 • VƏHDƏT

  birlik, Allahın birliyi; birgə olma

  Tam oxu »
 • VƏHİYƏDDİN

  dinin vəhyi (vəhy Allah hökmünün peyğəmbərlərə verilməsi)

  Tam oxu »
 • VƏHYƏDDİN

  dinin vəhyi (vəhy Allah hökmünün peyğəmbərlərə verilməsi)

  Tam oxu »
 • VƏKALƏT

  başqasının işini görməyə təyin olunma, vəkillik; öz vəzifəsini başqasına tapşırma

  Tam oxu »
 • VƏKİL

  vəkalətlə iş görən; nümayəndə; canişin

  Tam oxu »
 • VƏLƏD

  uşaq, övlad

  Tam oxu »
 • VƏLƏDDİN

  dinin himayəçisi, dinin dostu, dini sevən

  Tam oxu »
 • VƏLƏHƏD

  hökmdarın varisi

  Tam oxu »
 • VƏLƏHMƏD

  tərifəlayiq dost; Əhmədin dostu

  Tam oxu »
 • VƏLƏT

  uşaq, övlad

  Tam oxu »
 • VƏLHƏD

  hökmdarın varisi

  Tam oxu »
 • VƏLİ

  dost, yoldaş, qayğı göstərən

  Tam oxu »
 • VƏLİAĞA

  bax: Vəli və Ağa

  Tam oxu »
 • VƏLİBABA

  bax: Vəli və Baba

  Tam oxu »
 • VƏLİBALA

  bax: Vəli və Bala

  Tam oxu »
 • VƏLİBƏY

  bax: Vəli və Bəy

  Tam oxu »
 • VƏLİCAN

  Vəlinin canı, ürəyi, himayəçinin canı

  Tam oxu »
 • VƏLİƏDDİN

  dinin himayəçisi, dinin dostu, dini sevən

  Tam oxu »
 • VƏLİƏHD

  hökmdarın varisi

  Tam oxu »
 • VƏLİƏHƏD

  hökmdarın varisi

  Tam oxu »
 • VƏLİƏHMƏD

  tərifəlayiq dost; Əhmədin dostu

  Tam oxu »
 • VƏLİHƏD

  hökmdarın varisi

  Tam oxu »
 • VƏLİXAN

  bax: Vəli və Xan

  Tam oxu »